ZONDER SENDWICH

PEN EN PAPIER

De bestellingen gebeuren nog vaak met pen en papier. Daarbij moeten de geïnteresseerden zich vóór een bepaald uur en op een bepaalde plaats aanbieden (bijvoorbeeld de ontvangstbalie) om hun bestelling op te lijsten. Werknemers met buitendienst kunnen op die manier dan ook niet genieten van deze service, tenzij ze hun bestelling doorbellen en anderen met deze taak belasten.

CASH GELD

De betalingen gebeuren meestal nog met cash geld, waardoor een balie vol met wisselgeld een vaak gezien tafereel is bij de bedrijven. Ook zijn er discussies wanneer de rekening niet klopt en/of sommige medewerkers hun aandeel niet hebben betaald.

BIJBESTELLINGEN/ ANNULERINGEN ZIJN MOEILIJK

Eventuele bijbestellingen of annuleringen zijn moeilijk te verwerken wanneer het lijstje al werd doorgestuurd naar de leverancier.

MOEILIJK EEN LEVERANCIER VINDEN

Sommige kleinere of afgelegen bedrijven kunnen soms moeilijk een leverancier vinden die hen wil bedienen, omdat het voor die leveranciers economisch gezien niet interessant genoeg is en de transportkost per eenheid te duur uitvalt.

VERLOREN MIDDAGPAUZE

Door het moeilijk vinden van een leverancier zijn werknemers genoodzaakt om zelf achter hun broodje of slaatje te gaan. Daar zijn ze echter vaak niet alleen, waardoor een niet onbelangrijk deel van hun middagpauze verloren gaat.

MILIEU

De één-op-één bestellingen waarbij iedere werknemer zijn bestelling zelf laat leveren, hebben een impact op het milieu.