ZONDER SENDWICH

ÉÉN-OP-ÉÉN BESTELLINGEN

Werknemers in wiens bedrijf er niet geleverd wordt zijn soms genoodzaakt om zelf achter hun broodje te gaan. Dit betekent voor de leveranciers 's middags opnieuw een rush te verwerken met telkens terug één-op-één bestellingen. Broodje maken - betalen - broodje maken- betalen, ...

PEN EN PAPIER

De bestellingen die scholen of bedrijven opsturen gebeuren nog vaak met pen en papier. Deze lijstjes worden vóór een bepaald uur doorgefaxt of gemaild en moeten vaak nog ontcijferd worden alvorens de leverancier kan beginnen smeren.

VROEG IN DE WINKEL

Door de problematiek van de soms lange wachtrijen op school gaan vele studenten hun broodje uit gemak dan maar liever afhalen in de plaatselijke broodjeszaak, nog vóór ze de schoolpoort binnengaan. Hierdoor moet deze leverancier reeds vroeg in de winkel staan, terwijl die eigenlijk volop de middagservice moet voorbereiden.

GESCHATTE STOCK

Onzekerheid m.b.t. de te verwachten bestellingen. Hierdoor zal de leverancier vaak grotere stocks moeten aanleggen om te kunnen voldoen aan de onbekende vraag. Door de soms beperkte houdbaarheidsdatum van deze ingrediënten zal de leverancier regelmatig eten moeten weggooien. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het aantal broodjes die moeten worden afgebakken.

GEMISTE OMZET

Sommige kleinere of afgelegen bedrijven kunnen niet aangeleverd worden omdat het voor de leveranciers economisch gezien soms niet interessant genoeg is om te leveren. Dit betekent nochtans een gemiste omzet.

BIJBESTELLINGEN OF ANNULERINGEN 

Eventuele bijbestellingen of annuleringen zijn moeilijk te verwerken en noodzaken bijzondere aandacht om fouten te vermijden.